Med fokus på effektivt flöde

Nu hjälper göteborgsbolaget Xtenso andra företag att öka sina flöden utan att det sätts högre press på medarbetarna.