Lyckat examensprojekt hos Xtenso

Hur stor nytta gör fjärrstyrda frånskiljare i elnätens luftledningar?

Hur stor nytta gör fjärrstyrda frånskiljare i elnätens luftledningar? Den frågan har två studenter jobbat med hos Göteborgsföretaget Xtenso de senaste månaderna.

– Deras erfarenhet har varit till stor hjälp, säger Yasin Sharifi som studerar elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola.

 Sedan januari i år har studenterna Abdullah ”Abbe” Al-Safi och Yasin Sharifi arbetat med ett examensarbete med syfte att utreda hur stor nytta fjärrfrånkskiljare gör i våra elnät.

– Fjärrfrånskiljare används för att göra omkopplingar i nätet för att korta avbrottstider bland annat, förklarar Abbe Al-Safi.

Arbetet har genomförts hos konsultföretaget Xtenso som studenterna upplever har bidragit med värdefull information.

– Vi blev kontaktade av Malte Windle (delägare Xtenso), och efter lite mer inblick när vi hade träffats så kändes det som att det matchade perfekt med vad vi ville göra, berättar Yasin Sharifi.

Under arbetets gång stötte studenterna dock på lite problem.

– Vi såg snart att minskningen av avbrott varit ganska stor under senare tid. Men det beror även på att ledningar idag är nedgrävda i mycket större utsträckning. De fjärrstyrda frånskiljarna vi tittar på gäller ju luftledningar, berättar Abbe Al-Safi.

Yasin Sharifi fyller i:

– Så vi fick utveckla en teoretisk metod istället där vi eliminerade andra faktorer som kunde påverka resultatet, säger han.

Studien utfördes sedan vid ställverket i Charlottenberg i Värmland.

Och vad blev resultatet?

– Vad vi kommit fram till är att det hjälper i början, alltså ett visst antal frånskiljare, men sedan minskar nyttan exponentiellt. Till exempel vid upp till sex fjärrfrånskiljare gör det tydlig nytta. Men sedan blir inverkan, eller den ekonomiska nyttan, inte lika stor om man använder fler, förklarar Abbe Al-Safi.

Och samarbetet med Xtenso anser chalmeristerna har varit mycket lyckat.

– Absolut, vi har fått jättebra hjälp med att få förklaringar av värden och annat som de har erfarenhet av. Sedan har vi ju haft en handledare som krävt att projektet ska gå i en viss riktning, men projektledarna på Xtenso har helt klart utvecklat och hjälpt till med vår syn på problemet, säger Yasin Sharifi.

Även Malte Windle på Xtenso är mycket nöjd med projektet.

– Det här är ett område som vi är väldigt intresserade av och funderat länge över men inte hunnit fördjupa oss ordentligt i. Sedan 2012 har vi varit involverade i ett projekt med Ellevio, och här känner vi att vi kan driva nyttan direkt till vår kund som ett rent mervärde.

Och han poängterar att studenterna från Chalmers gjort ett gediget jobb.

– De har visat väldigt stort eget ansvarstagande, fördjupat sig och kommit fram till riktigt bra och insiktsfulla slutsatser utifrån givna förutsättningar, säger Malte Windle.

Med fokus på effektivt flöde

Nu hjälper göteborgsbolaget Xtenso andra företag att öka sina flöden utan att det sätts högre press på medarbetarna.

Lyckat examensprojekt hos Xtenso

Hur stor nytta gör fjärrstyrda frånskiljare i elnätens luftledningar? Den frågan har två studenter jobbat med hos Göteborgsföretaget Xtenso de senaste månaderna.