xtenso_icon_corall_rgb

Våra metoder skapar mätbara och hållbara resultat. Vilket i sin tur betyder ökad lönsamhet för våra kunder.

Case Verksamhet CASES
Förbättringsarbete

Kund inom eldistribution

2021 genomförde vår kund ett förbättringsarbete och vårt uppdrag var att inventera status på detta arbete och ta fram förslag och aktiviteter på fortsatt implementering. Resultatet blev över förväntan och arbetsgruppen hos kunden arbetar idag, med hjälp av de verktyg de fått, fortsätt i rätt riktning med goda resultat.

Värdeflödesanalys och ständiga förbättringar

Kund inom livsmedel

2020 fick vi ett uppdrag för ett företag inom livsmedelsbranschen som inom sin koncern sysselsätter ca 3000 medarbetare. Uppdraget var att säkerställa att de nya definierade arbetssätten och processbeskrivningar fungerar i praktiken, och att ta fram dokumenterade och väldefinierade förändringar.

Processutveckling

Kund inom eldistribution

Vår kund behövde hjälp med processutveckling. I uppdraget ingick att stödja processledarna för att bygga elnät respektive underhålla elnät-processerna med processutveckling och uppföljning. Teamet i övrigt bestod av två processledare för respektive process. Den tekniska miljön innefattar ledningssystem med instruktioner i SharePoint, process-scheman i ARIS. Kundens arbetssätt med processutveckling baseras på Lean Six Sigma.

Tjänster

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att förbättra verksamheten – att effektivisera flöden, öka lönsamheten och mycket mer. Vi jobbar bland annat med Lean Six Sigma, en metod som bygger på att förbättra prestationen genom att systematiskt ta bort åtta typer av svinn. Exempel på svinn är processdefekter, överproduktion och felaktig resursanvändning. Vi kan hjälpa er med bland annat att sätta mål, måluppföljning, processkartläggningar och coachning.

Projektledning

Vi hjälper dig att styra dina projekt från förstudie till leverans. Med flera års erfarenhet inom projektledning kan vi bistå med kunskap i projektets alla faser. Vi har också certifierade projektledare enligt IPMA, en internationell samarbetsorganisation för nationella projektledarföreningar.

 

Mask Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.

Vad vi levererar

Group 2 Created with Sketch.
Engagemang

Problem skall lösas på den nivå där de upptäcks av människor som upptäckte dem.

Group 2 Created with Sketch.
Standardisera

När en process upprepas skall resultatet bli detsamma. I en stabil process kan resursplanering optimeras och skapar förutsättningar för ständiga förbättringar.

Group 2 Created with Sketch.
Förbättra

Metodiskt arbete för att identifiera flaskhalsar och förbättra processen prestanda.

Kontakta oss

Kontakta oss

Malte Windle
0708-907030
info@xtenso.se

Besök oss

AVillage
Datavägen 14A
436 32 Askim