Xtenso, med ökat fokus inåt

Satsning inåt ska ge bättre resultat för alla parter när konsultbolaget Xtenso formulerar ny strategi.

Satsning inåt ska ge bättre resultat för alla parter när konsultbolaget Xtenso formulerar ny strategi.
– Hos oss ska konsulterna känna att de växer, säger en av företagets grundare Malte Windle.

Samtalet bryts. Malte Windle sitter på ett tåg på väg från Stockholm mot Göteborg och far in i en tunnel. Men ett tiotal sekunder senare är linjen öppen igen. Förutom ett pågående projekt i huvudstaden arbetar han med ett nystartat uppdrag för ett lokalt elnätsbolag.

– Ja vi arbetar nu med ett av tre delprojekt där. Målet är att öka effektiviteten i bolaget. Mitt område är process och organisation, och för vår del handlar det om att identifiera problemområden och vidta förbättringsåtgärder. Vi tillför verksamheten ett perspektiv utifrån då det kan vara lätt att bli hemmablind, förklarar Malte Windle.

Själv har han bakgrund i elbranschen. Men vill poängtera att Xtenso jobbar mot en bred front. Konsulterna har olika bakgrund, och sedan en tid jobbar företaget med att satsa hårt just på de egna konsulterna. Detta i syfte att kunna garantera sina kunder engagemang och goda resultat.

En del av den nya strategin innebär att Xtenso kommer att jobba aktivt för att konsulten ska se sin egen potential och skapad ökad självkännedom, för att på så sätt systematiskt kunna utvecklas över tid.

Malte Windle tycker att det går att jämföra med använda sig av personlig tränare på gym.

– De allra flesta vet ju hur maskinerna och redskapen på ett gym fungerar. Men för att nå de specifika mål eller resultat man är ute efter kan det behövas någon som skriver ned och följer upp det som man kommit fram till. På så vis ges vägledning för hur man skall jobba och bli bättre över tid.

För Xtensos del kommer arbetet bland annat att ske med täta och regelbundna utvecklingssamtal samt coachning för att ge konsulterna den utveckling de själva strävar efter.

– På många arbetsplatser kör man på med sin dagliga rutin, och kanske får gå nån kurs då och då. Vi kommer att jobba kontinuerligt med utveckling. Det är även viktigt med erkännande och beröm, att skapa en nöjd och engagerad personal. På detta sätt är vi säkra på att kunna leverera ännu bättre kvalitet. Och det tror vi är aptitligt för våra kunder, säger Malte Windle.

Med fokus på effektivt flöde

Nu hjälper göteborgsbolaget Xtenso andra företag att öka sina flöden utan att det sätts högre press på medarbetarna.

Lyckat examensprojekt hos Xtenso

Hur stor nytta gör fjärrstyrda frånskiljare i elnätens luftledningar? Den frågan har två studenter jobbat med hos Göteborgsföretaget Xtenso de senaste månaderna.

Läs om våra uppdrag mot Elnät

Flera av våra konsulter har arbetat länge inom energibranschen. Vi har erfarenhet från några av de största eldistributionsbolagen i Sverige.