Läs om våra uppdrag mot Elnät

Ax till limpa för en nätinvestering  Flera av våra konsulter har arbetat länge inom energibranschen. Vi har erfarenhet från några av de största eldistributionsbolagen i Sverige.

Ax till limpa för en nätinvestering 

Flera av våra konsulter har arbetat länge inom energibranschen. Vi har erfarenhet från några av de största eldistributionsbolagen i Sverige.

Ax till limpa för en nätinvestering börjar med en nätplan som behöver projekteras och beredas för att sedan genomföras och slutligen kvalitetssäkras med en besiktning.

Projektering/ Konstruktion – Rätt förutsättningar för ett lyckat projekt
Vi ansvarar för projektering och konstruktion av projekt
mot eldistributionsanläggningar främst mot
mellanspänningsnätet. Utifrån beställarens önskemål
ansvarar vi för att skapa färdiga beredningar och
projekteringar som sedan lämnas över till
projektledare. Projekteringen innebär arbetsplanering,
tillståndshantering, beräkning av material, resurser och
förutsättningar för projektets framgång.
Som beredare utgör vi en viktig del i kommunikationen
mellan kund, mark- /fastighetsägare, myndighet,
leverantör, projektledare och utförande personal.

Projektledning – Från plan till verklighet
En processorienterad verksamhet innebär ofta
hantering av olika administrativa system för
projektstyrning, ekonomisk uppföljning och
dokumentation. Här bidrar vi med att utveckla
projektverksamheten genom att tillsammans med
kunden leta best-practice och deltar i eventuella
förbättringsprojekt och arbetsgrupper. För att nå bästa
resultat tror vi att det är viktigt med närvaro i fält och är
därför ute på projekten halva tiden hos
entreprenörerna för att hålla uppstartsmöten,
byggmöten etc. Man genomför även kvalitetskontroller
och safety audits. Andra hälften ägnas åt
projektadministration såsom planering,
fakturahantering, budget, prognos mm.

Med vår kunskap och affärsmässighet driver vi varje
enskilt projekt så kostnadseffektivt som möjligt, till
högsta tekniska kvalitet, i rätt tid och med nöjda
kunder.

Besiktning – Säkerställer kvalité och riktighet
Vi utför kvalificerad och professionell besiktning. Detta
är inte bara viktigt för att planera och genomföra rätt
underhåll utan också för att säkerställa kvalité och
riktighet i genomförda projekt.
Med en trend mot större och större projekt ökar
komplexiteten och värdet i de nya anläggningar som
skall tas i drift. Genom att systematiskt granska och
dokumentera avvikelser säkerställer vi att
anläggningen efter godkännande stämmer mot
framtagna bygghandlingar och uppfyller
myndigheternas och beställarens krav.
Vi vet att en duktig besiktningsman både behöver
behärska teori och praktik. Att utföra besiktningar
kräver kunskap, erfarenhet och ett gott omdöme.
Felbedömningar kan nämligen få stora konsekvenser
för både säkerhet och ekonomi

Projektkontroll och analys – Identifiera förbättringsområden
För att lyckas genomföra kostnadseffektiva
nätinvesteringar krävs förutom god kännedom
om de regulatoriska principerna att man har rätt
verktyg för dataanalys. Vi använder oss av
Qlikview som är ett kraftfullt beslutsstödsystem.
Med detta verktyg kan vi analysera stora
mängder data och leta efter samband eller
avvikelser i genomförda nätinvesteringar. Genom
åren har detta gett oss den extra insikten som
krävs för att hitta områden för att ständigt
förbättra den befintliga arbetsprocessen.

Med fokus på effektivt flöde

Nu hjälper göteborgsbolaget Xtenso andra företag att öka sina flöden utan att det sätts högre press på medarbetarna.

Lyckat examensprojekt hos Xtenso

Hur stor nytta gör fjärrstyrda frånskiljare i elnätens luftledningar? Den frågan har två studenter jobbat med hos Göteborgsföretaget Xtenso de senaste månaderna.

Läs om våra uppdrag mot Elnät

Flera av våra konsulter har arbetat länge inom energibranschen. Vi har erfarenhet från några av de största eldistributionsbolagen i Sverige.